En bild säger mer än tusen ord !

På vissa ställen har vi anlagt så kallade ”nollrutor” där vi kan se hur ruffarna sett ut utan fårbetning

En tidig junimorgon 🙂

En dimmig höstdag med inbitna golfare

Golfare och får; helt omedvetna om varandra

– de naturligaste ogräsbekämparna

GER NATURLIGA, GLESA RUFFAR 🙂

Anledningen till att vi låter får beta helt fritt på banan är att de är oslagbara ogräsbekämpare och ruffskötare. Som tur är älskar fåren bland annat vitklöver och maskrosor. Vi driver Värpinge helt utan kemiska bekämpningsmedel och behöver därför fåren. Att fåren ger de mest naturliga och glesa ruffar man kan tänka sig är en positiv extrabonus ! Vi får inte glömma att får och kaniner egentligen ”uppfann/tillverkade” de första golfbanorna i Skottland.

Vi gör allt vi kan för att minska de negativa effekterna, bland annat vallar vi undan fåren när det är mycket spel på banan och tävlingar. Får är idisslare och det innebär att de gärna ”skiter” när de reser sig efter ”middagspauserna” och därför är det viktigt att vi vallar in dem i en sk idisslingsfålla över natten så att de inte lägger sig på greenerna 😉 Vi är rädda om alla våra banarbetare och som spelare är det förbjudet att slå om man riskerar träffa och skada ett får.

Du hinner alltid 9 gröna hål på Värpinge! Särskilt med får!

Aktuell Information

[tribe_events view=”day”]

Plain text trigger