En härlig blandning på Driving rangen 🙂

Alla ska kunna hinna njuta av 9 hål på Värpinge

Vi vill, utifrån ett CSR-perspektiv ;

 

 • Vara ett bra komplement till de traditionella golfklubbarna och tillhandahålla en mycket välskött golfbana av god kvalité, öppen för alla golfare, för en rimlig avgift.
 • Tillhandahålla riktigt bra greener och greenområden (trots att vi inte använder kemiska bekämpningsmedel)
 • Erbjuda alla lundensare en naturlig möjlighet att lära sig spela golf, till en låg kostnad.
 • Genom praktisk handling visa att golf är den mest integrerande sporten/idrotten vad gäller både etnicitet, kön, ålder, funktionshinder, utbildningsnivå och socialgruppstillhörighet. Spelet golf är totalt demokratiskt.
 • Vara ett föredöme som sk. ”Relational Space” där ett tvärsnitt av den svenska befolkningen naturligt ges möjlighet till att träffas i positiv anda. Värpinge ska addera till det regionala ”sociala kapitalet” genom att använda golf som ett naturligt medium 🙂
 • Utgöra en grön buffert/länk mellan stad och slätt. En modern variant av ”inlands-links” med mycket vind inblandad i spelet.
 • Ekologiskt och ekonomiskt uthålligt förvalta och förädla, med socialt ansvar, ett annars förlorat skånskt kulturlandskap med varierad vegetation och småvatten i form av bl.a märgelhål.
 • Plantera sk. skogsträdgårdar (Agroforestry) med ätbara perenna växter på de platser som är lämpliga dvs ruffar.
 • Med stolthet kunna lämna över marken till nästa generation i ett bättre skick än vi mottog den från den förra generationen.
 • Aktivt bidra till att öka den biologiska mångfalden både vad gäller växter och djur.
 • Genomgående vara en god förebild i miljöarbetet genom att bl.a. medverka till att på olika sätt minska växtnäringsläckaget till Höje å.