Hållbar utveckling i den ”lilla världen”

”VI HAR INTE ÄRVT JORDEN AV VÅRA FÖRFÄDER, VI LÅNAR DEN BARA AV VÅRA BARN OCH BARNBARN” !

Vi använder oss av EU:s definition om Corporate Social Responsibility (CSR) enligt följande: ”CSR är ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver” (Källa: EU:s vitbok). Denna definition täcker in hela hållbarhetsbegreppet.
Vår affärsidé är att -”Ekonomiskt och ekologisk uthålligt förvalta och förädla våra två jordbruk i Lund med ett stort mått av socialt ansvar”. Detta innebär att vi aktivt och varje dag arbetar utifrån detta helhetsperspektiv.