EGA exakt handicap
En EGA exakt handicap betecknar en spelares relativa spelförmåga, i heltal med en decimal. En exakt handicap används som underlag för att fastställa en spelhandicap – se definitionerna av Spelhandicap och Reducerad spelhandicap.

Anmärkning: En EGA exakt handicap kan när som helst omvandlas till en EGA tävlingshandicap genom att spelaren lämnar in tre scorer från handicapgrundande ronder mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner.

EGA exakt tävlingshandicap
EGA exakt tävlingshandicap är benämningen på en exakt handicap som har underhållits genom att registrera minst fyra handicapronder under föregående säsong, och som har godkänts eller justerats under den årliga handicaprevisionen.
En spelares EGA exakt tävlingshandicap används som grund för att fastställa spelarens spelhandicap från en viss tee.

Tävling med Värpinge GK
Det krävs EGA exakt tävlingshandicap för att ta emot pris i våra tävlingar. Saknas EGA exakt tävlingshandicap får man vara med på tävling men blir inte placerad i någon resultatlista och kan därmed heller inte få pris.