Inventering av träd/buskbevuxen jordvall/ägogräns vid Värpinge Golfbana, räknat från norr.

Flygfoto som tydligt visar jordvallen från enskiftet och dess växtlighet

På banan hittar vi 1 styck av vardera Parkolvon, Vildapel och Oxel, där finns 3 styck Körsbärsträd och Alm, 4 styck Hyllebuskar i varierande skick och ålder, 9 styck döende Pilar med piluppslag och några få friska Pilar samt 13 styck Hagtorn.

Utförligare inventering härunder:

26 meter från norra ändan av jordvallen. som lades upp som gräns mellan gårdarna Värpinge 1 och Värpinge 7 vid enskiftet i början av 1800-talet; Grovt körsbärsträd, höjd ca 10 meter, rotskott på ömse sidor. 76 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter 88 meter. Körsbärsträd i varierande storlek, på en sträcka av ca 10 meter. 111 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter. 118 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter. 126 meter. Ung pil, planterad 1995; Höjd ca 2 meter. 136 meter. Hagtorn; Höjd ca 3,5 meter. 138 meter. Vildapel; Höjd ca 5 meter, grov stam. 142 meter. Oxel; Höjd ca 3 meter, med flerdelad stam. 154 meter. Körsbärsträd i varierande storlek, på en sträcka av ca 4 meter. 164 meter. Rester av en gammal pil. 165 meter. Hagtorn. 167 meter. Döende pil. 170 meter. Hagtorn; Höjd ca 3 meter. 173 meter. Alm; Höjd ca 7 meter. Flerdelad stam och stor krona. 178 meter. Hyllebuske; Skuggad bakom piluppslag. 201 meter. Döende pil; Med piluppslag på en sträcka av ca 11 meter. 220 meter. Alm; Höjd ca 10 meter, flerdelad stam och stor krona. 234 meter. Hyllebuske. 237 meter. Döende pil med hylleuppslag. 262 meter. Alm; Höjd ca 10 meter. Flerdelad stam och stor krona. 281 meter. Döende pil. 288 meter. Döende pil. 294 meter. Döende pil. 302 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter. 306 meter. Hagtorn; Höjd ca 3 meter. 308 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter. 311 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter. 312 meter. Pil. 321 meter. Döende pil. 332 meter. Döende pil. 343 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter. 365 meter. Hagtorn; Höjd ca 3,5 meter. 372 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter. 375 meter. Parkolvon; Höjd ca 2,5 meter, troligen frösådd med fågelspillning. 390 meter. Döende hyllebuske.