• Det är absolut förbjudet att slå boll som riskerar att träffa och skada får. Fåren räknas som ”banarbetare”!
 • Spikskor är ej tillåtna. Endast mjukspik.
 • 1 Greenlagare per spelare är obligatoriskt.
 • Gården, på scorekortet utmärkt som privat område, får under inga omständigheter beträdas av golfare.
 • Utslag från gul tee på 1:an och 7:an får av säkerhetsskäl ej ske om spelare finns på eller vid 9 respektive green 6.
 • Fårstängslet och det gröna Rangestängslet vid 7:an utgör banans yttre gräns. Gäller ej planteringar (MUA).
 • Markvägen från gården och norrut är flyttbart tillverkat föremål och regel 24.2 ger lättnad.
 • Sidovattenhinder är utmärkta med röda plattor/stolpar.
 • Vid fasta sprinklerlock och avståndsmarkeringar på fairway tillämpas regel 24.2
 • Fårlort som stör boll eller stance räknas som ”tillfälligt vatten”. Gäller hela banan. Fri ”dropping”.
 • Klövmärken i bunker, från får och som stör boll, räknas som ”mark under arbete” och ger fri placering i bunker.
 • Avståndsmätare är tillåten.
 • Om en banarbetare är i din slagriktning så vänta alltid på dennes klartecken innan du slår!
 • Håll jämna steg med framförvarande parti, inte de bakom!