Lokala regler för Värpinge Golfbana, Lund

Följande lokala regler gäller för allt spel på Värpinge Golfbana med undantag för vad som kan komma att beslutas för viss tävling. Tillfällig lokal regel kan ibland gälla och meddelas då via separat anslag.

 

Markeringar

Röda plattor i marknivå och/eller röda pinnar markerar pliktområde.

Blå pinnar och/eller vit spraylinje markerar MUA.

Blå-vita pinnar markerar MUA där spel är förbjudet.

 

Vattensamlingar

Alla vattensamlingar på banan, markerade eller ej,  är röda pliktområden.

 

Out-of-Bounds  Regel 18:2

Banans gräns utgöres av fårstängsel samt grönt Driving Range-staket till den punkt där detta staket ansluter till fårstängsel vid hål nr 7.

Anmärkning: Fårstängsel på ömse sidor om infartsvägen mellan hål 4 och hål 5 utgör bangräns. Boll som kommer till vila på andra sidan sådant stängsel är out-of-bounds även om den ligger på en annan del av banan.

 

Onormala markförhållanden Regel 16

Klövmärken från får i bunker är ett onormalt markförhållande. Lättnad tas genom att bollen droppas utan plikt i bunkern (16-1c 1) eller med ett slags plikt i ett lättnadsområde (16-1c 2).

Spillning från får är ett onormalt markförhållande och lättnad tas enligt 16-1.

 

Oflyttbara hindrande föremål, Regel 16

Vita, gula & röda plattor som markerar avståndet till centrum av green samt sprinklerlock på fairway, är oflyttbara hindrande föremål.

Sågade bokstockar utvisande 150 meter till centrum av green är oflyttbara hindrande föremål.

Regel 16-1b är tillämplig.

 

Onormala banförhållanden, Regel 16.1b

Områden inhägnade med fårnät/eltråd på spelfältet är onormala banförhållanden med spelförbud. Lättnad utan plikt tas enligt Regel 16.1b.

 

Flyttbara hindrande föremål, Regel 15:2

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 

Lokala bestämmelser  Värpinge Golfbana

 

”Så här gör vi här”

 

  • Det är absolut förbjudet att slå boll som riskerar att träffa banarbetare! Om banarbetare är i din spelriktning så vänta alltid på dennes klartecken innan du slår.

 

  • Det är absolut förbjudet att slå boll som riskerar att träffa och skada får. Fåren räknas som ”banarbetare”.

 

  • Hundar är välkomna men måste hållas i koppel av normal längd (ej ”eftersökslina”).

 

  • Utslag från gul tee på hål 1 och 7 får av säkerhetsskäl ej ske om spelare finns på eller i närheten av green på hål 9 och green på hål 6.

 

  • Gården, på scorekortet utmärkt som privat område, får under inga omständigheter beträdas av golfare.

 

  • På Värpinge Golfbana får endast användas s.k. mjukspik.

 

  • Varje spelare måste medföra greenlagare (och använda den flitigt för att laga egna och andras nerslagsmärken).

 

  • Vid köbildning gäller turordning enligt bollränna. Lägg alltid boll i rännan för undvikande av missförstånd om köplats.

 

  • På Värpinge spelar vi golf och är respektfulla mot varandra. Vi välkomnar golfare som är glada och trevliga.

 

  • Värpinge är en 9-hålsbana som gästas av många olika typer golfare; nya golfare, gamla golfare, duktiga golfare, stressade golfare, ovana golfare etc etc. Det innebär att det är extra viktigt att visa respekt för varandras ”tid”.

 

 

Banägare

Håkan Rasmusson, 0705-189130

hakan@varpinge.se

www.varpinge.se