Inventering av träd/buskbevuxen jordvall/ägogräns vid Värpinge Golfbana, räknat från norr.

Flygfoto som tydligt visar jordvallen från enskiftet och dess växtlighet

På banan hittar vi 1 styck av vardera Parkolvon, Vildapel och Oxel, där finns 3 styck Körsbärsträd och Alm, 4 styck Hyllebuskar i varierande skick och ålder, 9 styck döende Pilar med piluppslag och några få friska Pilar samt 13 styck Hagtorn.

Utförligare inventering härunder:

26 meter från norra ändan av jordvallen. som lades upp som gräns mellan gårdarna Värpinge 1 och Värpinge 7 vid enskiftet i början av 1800-talet; Grovt körsbärsträd, höjd ca 10 meter, rotskott på ömse sidor.
76 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter
88 meter. Körsbärsträd i varierande storlek, på en sträcka av ca 10 meter.
111 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter.
118 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter.
126 meter. Ung pil, planterad 1995; Höjd ca 2 meter.
136 meter. Hagtorn; Höjd ca 3,5 meter.
138 meter. Vildapel; Höjd ca 5 meter, grov stam.
142 meter. Oxel; Höjd ca 3 meter, med flerdelad stam.
154 meter. Körsbärsträd i varierande storlek, på en sträcka av ca 4 meter.
164 meter. Rester av en gammal pil.
165 meter. Hagtorn.
167 meter. Döende pil.
170 meter. Hagtorn; Höjd ca 3 meter.
173 meter. Alm; Höjd ca 7 meter. Flerdelad stam och stor krona.
178 meter. Hyllebuske; Skuggad bakom piluppslag.
201 meter. Döende pil; Med piluppslag på en sträcka av ca 11 meter.
220 meter. Alm; Höjd ca 10 meter, flerdelad stam och stor krona.
234 meter. Hyllebuske.
237 meter. Döende pil med hylleuppslag.
262 meter. Alm; Höjd ca 10 meter. Flerdelad stam och stor krona.
281 meter. Döende pil.
288 meter. Döende pil.
294 meter. Döende pil.
302 meter. Hagtorn; Höjd ca 5 meter.
306 meter. Hagtorn; Höjd ca 3 meter.
308 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter.
311 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter.
312 meter. Pil.
321 meter. Döende pil.
332 meter. Döende pil.
343 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter.
365 meter. Hagtorn; Höjd ca 3,5 meter.
372 meter. Hagtorn; Höjd ca 4 meter.
375 meter. Parkolvon; Höjd ca 2,5 meter, troligen frösådd med fågelspillning.
390 meter. Döende hyllebuske.