Lokala regler för Värpinge Golfbana, Lund

 

Golf spelas enligt gällande regler för Golfspel. Spel och tävlingshandboken kapitel 1 – 3 samt följande Lokala regler.

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler kan ibland gälla och finns då anslagna. Därutöver gäller följande lokala regler för spel på Värpinge Golfbana såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat anges i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Out-of-Bounds  (Regel 18:2)

1.Out of Bounds gräns utgöres av fårstängsel samt grönt Driving Range-staket till den punkt där detta staket ansluter till fårstängsel vid hål nr 7. Fårstängslet på ömse sidor om infartsvägen mellan hål 4 och hål 5 utgör också gräns för Out of Bounds.

2 En boll som blir liggande på eller bortom infartsvägen mellan hål 4 och 5 är Out of Bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

 

Pliktområden (Regel 17)

1.Röda plattor i marknivåoch/eller röda pinnar markerar pliktområden.

 1. 2. De vattensamlingar på banan som ej är markerade är att betrakta som röda pliktområden. Lättnad får tas med plikt enligt regel 17:1. (Gäller inte onormala banförhållanden/tillfälligt vatten, se regel 16.1).

 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

1.Blå pinnar och/eller vit spraylinje markerar MUA.

 1. 2. Blå-vita pinnar markerar MUA, en spelförbudszon där spel är förbjudet.

3.Skada som tydligt kan identifieras som att ha orsakats av klövar från får i bunker är ett onormalt banförhållande. Lättnad får tas utan plikt enligt regel 16-1, i bunkern eller med ett slags plikt utanför bunkern enligt regel 16-1c p2.

 1. Enligt spelarens val får spillning från får behandlas som ett löst naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller som Mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt enligt 16-1.
 2. 5. Områden inhägnade med fårnät/eltråd på spelfältet (markerat med blå/vita pinnar) är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande med spelförbud. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

 

Oflyttbara tillverkade föremål, (Regel 16)

1.Vita, gula & röda plattor som markerar avståndet till centrum av green är oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad får tas utan plikt enligt regel 16.1 b.

 1. Sågade bokstockar utvisande 150 meter till centrum av green är oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad får tas utan plikt enligt regel 16-1b.

 

Lokala bestämmelser  Värpinge Golfbana

 

”Så här gör vi här”

 

 • Det är absolut förbjudet att slå boll som riskerar att träffa banarbetare! Om banarbetare är i din spelriktning så vänta alltid på dennes klartecken innan du slår.

 

 • Det är absolut förbjudet att slå boll som riskerar att träffa och skada får. Fåren räknas som ”banarbetare”.

 

 • Hundar är välkomna men måste hållas i koppel av normal längd (ej lång ”eftersökslina”).

 

 • Utslag från gul tee på hål 1 och 7 får av säkerhetsskäl ej ske om spelare finns på eller i närheten av green på hål 9 och green på hål 6.

 

 • Gården, på scorekortet utmärkt som privat område, får under inga omständigheter beträdas av golfare.

 

 • På Värpinge Golfbana får endast användas s.k. mjukspik.

 

 • Varje spelare måste medföra greenlagare (och använda den flitigt för att laga egna och andras nerslagsmärken).

 

 • Vid köbildning gäller turordning enligt bollränna. Lägg alltid boll i rännan för undvikande av missförstånd om köplats.

 

 • På Värpinge spelar vi golf och är respektfulla mot varandra. Vi välkomnar golfare som är glada och trevliga.

 

 • Värpinge är en 9-hålsbana som gästas av många olika typer golfare; nya golfare, gamla golfare, duktiga golfare, stressade golfare, ovana golfare etc etc. Det innebär att det är extra viktigt att visa respekt för varandras ”tid”.

 

 

Banägare

Håkan Rasmusson, 0705-189130

hakan@varpinge.se

www.varpinge.se