Värpinge Golfklubb startades 17 dec 2001. Vi har en bra blandning av unga och gamla, erfarna och nya golfspelare som medlemmar, vilka vi tar hand om på bästa sätt.

Klubben har ett nyttjanderättsavtal med Värpinge Golfbana, vår hemmabana. Därför sköter klubben det idrottsliga medan banägaren Håkan Rasmusson ansvarar helt för driften av golfanläggningen.

Värpinge GK’s ambition är att skapa ett attraktivt program för våra medlemmar med fokus på idrott, tävling och social aktiviteter. Vårt idrottsfokus hanteras av vår Pro Peter Johansson, som är beredd att sköta träning för gamla och unga i form av träning individuellt och i grupp. I Peters regi kan vi även erbjuda träning för juniorer och knattar. Peters aktiviteter finns bl a att läsa om på Golfbanans hemsida och på anslagstavlan i klubbhuset.

Under året arrangeras också ett antal tävlingar – klubbtävlingar går alltid på lördagar – som singelspel, partävlingar och scramble. Normalt går dessa över 9 hål, men det finns några få på 18 eller 36 hål (klubbmästerskap). Under säsongen pågår också en matchtävling.

Vi har två aktiva grupper som träffas varje vecka. En på tisdagar kl 9:00 (kl 10 under tidig vår och sen höst) och After Work Golf på torsdagar kl 17:30.

Vi är också beredda att skicka intresserade medlemmar på klubbdomarkurser, tävlingsledarkurser, kurser om golf för barn och ungdom, vilka anordnas i golfdistriktets regi.

För att leda denna verksamhet inom klubben har klubben en styrelse och för 2024 ser den ut så här:

  • Monika Rasmusson, Ordförande
  • Lars-Torsten Larsson, Ledamot
  • Anders Strömberg, Ledamot.
  • Jan Bjerseth, Ledamot
  • Vakant, Juniorrepresentant
  • Maria Engzell, Suppleant
  • Johannes Walter, Suppleant

Om ni önskar kontakta någon i styrelsen så finns telefonnr och mailadress på kansliet.