Flygfoto från 2007-06-11

Flygfoto från 2013

Vi försöker envist kombinera ett ekonomiskt och ekologiskt tänkande med socialt ansvar

VÄRPINGE GOLFBANA

Det flacka landskapet dominerar banan även om vi flyttat ganska stora mängder jord, bland annat från de tre dammarna/märgelhålen, till strategiskt placerade låga kullar. Området är översållat med bla flintföremål och högintressant ur arkeologisk synvinkel, vilket har fått till följd att vi har varit mycket försiktiga när vi gjort våra schaktningar.

I ruffen finns förutom vajande rödsvingel också ängsörter, som ger en känsla av att banan legat här i hundratals år. Träd finns i form av låga och genomtänkt placerade lokala arter exempelvis hagtorn, hylle, rönn, pil, ek och liknande. Fåren, som betar helt fritt på banan, håller efter ruffarna och ogräsen och gynnar samtidigt den biologiska mångfalden genom sina ”fårlortar”. Fårlortarna drar till sig insekter som i sin tur lockar stora mängder småfåglar. Banan agerar också aktiv kolsänka då mullhalten i marken ökar för varje år; från ca 1,2% när vi anlade banan år 2000 till dagens ca 3%.

Karaktären på banan är av en gammal, opretentiös bana på ett vindpinat läge, inte helt olik en ”links-bana”, dock utan hav. Däremot tar en modern utformning hänsyn till att banan ska vara säker och snabbspelad men ändå intressant och utmanande.

Våra berömda greener är i ett riktigt bra skick under säsongen, framförallt om man betänker att vi inte använder kemiska bekämpningsmedel, med en uppbyggnad helt enligt Amerikanska Golfförbundets specifikationer; se artikel i Svensk Golf nummer 4 2003. Greenerna är torra, fasta och mycket snabba!

Golf kan vara farligt så officiellt handicap är ett krav för gästspel dvs 36. För de allra färskaste nybörjarna får vi hänvisa till enklare anläggningar, som tex. vår 3-håls bana ”Vilda Västern”.

Greenfee är 250-300 kronor för en dags spel för senior, 200 kronor för studenter och 100 kronor för junior (född 2002 eller senare). Det går också bra att köpa förbetalda greenfeecheckar i paket om 5, 10, 15, 20 och 30. Pris från 190:- till 140:- per styck. Checkarna är inte personliga och de kan användas när som helst och gäller då för hel dag.

Vår Pro´s/Instruktör, Peter Johansson, 0708-246093 finns tillgänglig för instruktion kontinuerligt under säsongen.

När gräset inte växer kan det inte reparera sig och kan därför få stora skador. För att bibehålla den höga kvalitén stänger vi därför Värpinge för spel i mitten av november och öppnar igen i mitten av mars.

Vi har tagit ett strategiskt beslut att inte använda kemiska bekämpningsmedel, bland annat för barnens skull.

Reglerna är enkla men mycket tydliga och främjar respekten för naturen och medmänniskor.

Golf är och förblir en sport som spelas raskt, med värdighet och respekt för andras tid.