Gårdsbutiken laddad !

Utsikt över tunnelväxthus och odlingsbäddar åt nordost från vindmöllan. 2016

Utsikt norrut över odlingsbäddar och golfbanan. 2016

Typisk CSA-andel under sommaren/hösten

Slopa mellanhänderna och handla direkt av bonden !

VÄRPINGE GRÖN CSA !

Du kan enkelt – och direkt från källan – få den färskaste, godaste, och mest närproducerade maten i Lund. Samtidigt hjälper du till att skapa lokala arbetstillfällen för medmänniskor som av olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Av flera olika skäl tar vi beställningar/betalning per utlämning istället för förskottsbetalning för hela säsongen. Se vår FB-sida. Vi tar beställningar för utlämning genom de REKO-Ringar vi deltar i.

Vi odlar bland annat kryddgrönt, bladgrönsaker, lök, rotfrukter, potatis, bönor, ärtor, tomat, gurka, majs, squash, pumpa och flera olika sorters bladkål. Allt naturligtvis obesprutat och KRAV-certifierat. Vi odlar mer än 200 olika arter och sorter av grönsaker och räknar med att även i fortsättningen ha ett av Skånes bredaste sortiment. Vi använder helst äldre och lite udda ”kultursorter” med mera smak och undviker nyare, högavkastande och ganska smaklösa ”industrisorter”.

Så här går det till för dig som medlem att köpa från våra odlingar:

• Av säsongens skörd, från maj till december, blir det utlämning varje vecka. Du beställer via REKO-Ringarna och hämtar din andel på fredagseftermiddagar kl 17:15-18:00 (samtidigt med REKO-Ring Lunds utlämning) i vårt kombinerade klubbhus/gårdsbutik på Fackklubbsvägen vid Nova. Ta med eget emballage!
• Din andel består vid varje leveranstillfälle av ca 5-15 olika typer av grönsaker beroende på skörd och säsong. Det kommer totalt under respektive årstid att finnas minst sju olika sorters grönsaker, och som mest 26 sorter, dvs en mycket variationsrik produktpalett. Över en säsong blir det totalt ca 150-200 kg grönsaker.

Mer information finner du på vår öppna Facebook-sida Värpinge Grön Gårdsbutik, där du också kan se bilder på de andelar som delats ut tidigare.

Det här är vi

Vår släkt har i många generationer odlat de bördiga markerna vid Värpinge by i västra Lund. Staden har sakta krupit närmare och plötsligt är vi sannolikt Lunds ”närmaste” gård.

På Rinnebäcks gård, väster om den berömda Rinnebäcksravinen, odlar vi många olika typer av grödor. Både konventionella grödor, som grönsaker, rotfrukter, bär och spannmål, och mer okonventionella som valnötter. Gården driver också en golfbana, vilken betas av får. I ravinen håller vi betesdjur; de är riktiga naturvårdare och blir så småningom efterfrågat ”naturbeteskött”.

Vår affärsidé är att ”ekonomiskt och ekologiskt uthålligt förvalta och förädla gården med ett stort mått av omtanke och socialt ansvar”. Vi gör varje år tre olika typer av bokslut; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi brinner för robust och decentraliserad matproduktion/-distribution.

Vår verksamhet heter Värpinge Grön CSA. Begreppet CSA är nytt i Sverige och betyder ”Community Supported Agriculture”. Vi brukar översätta det till ”Lokalt andelsjordbruk”. Konsumenten försäkrar sig om en överenskommen andel av gårdens skörd. Det innebär också att konsumenten knyter en tätare kontakt med oss som odlare och vi skapar bra förutsättningar för en nära och konstruktiv dialog. Exempelvis kan konsumenten/medlemmen påverka vad som odlas. Samtidigt skapas en ekonomisk trygghet för oss som odlare då vi vet att vi får avsättning för våra varor.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Familjen Rasmusson med medarbetare

Besöksadress, utlämningsställe och gårdsbutik: Fackklubbsvägen 2, Lund
Postadress: Rinnebäcks gård, Värpinge, 227 63 Lund
Telefon gårdsbutik: 046-18 99 25
Telefon Håkan; 0705-189130
e-mail: hakan@varpinge.se
Hemsida: www.varpinge.se och www.varpingegolfbana.se
Facebooksida; Värpinge Grön Gårdsbutik