Gårdsbutiken laddad !

Utsikt över tunnelväxthus och odlingsbäddar åt nordost från vindmöllan. 2016

Utsikt norrut över odlingsbäddar och golfbanan. 2016

Typisk CSA-andel under sommaren/hösten

Slopa mellanhänderna och handla direkt av bonden !

BLI MEDLEM I VÄRPINGE GRÖN CSA !

Du kan enkelt – och direkt från källan – få den färskaste, godaste, och mest närproducerade maten i Lund. Samtidigt hjälper du till att skapa lokala arbetstillfällen för medmänniskor som av olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Värpinge Grön CSA är ett lokalt andelsjordbruk. Det innebär att du som konsument genom förskottsbetalning kan försäkra dig om andel av gårdens skörd. Pris för hel andel hela säsongen är 4100:- (halv 2100:-). Om man blir medlem under säsongen sjunker avgiften efterhand med 240:- (halv 120:- ).

 

För säsongen 2018 har vi ännu inte tagit ställning till hur många CSA-medlemmar vi tar in.

 

När du betalar in avgiften på Bankgiro 239-4815 eller swishar till 123-592 3271 ska du skicka dina adressuppgifter, mobilnummer, mailadress till monika@varpinge.se och även söka inträde i den slutna medlemsgruppen Värpinge Grön CSA på Facebook så att du så snabbt som möjligt får löpande info och kan dela exv recept. Tänk på att uppge då vilka andra familjemedlemmar som ska vara med i FB-gruppen. Detta är särskilt viktigt om ni har olika efternamn.

Vi har även en sms-tjänst som vi endast använder när det är uppehåll resp. slut på uppehåll. Vi lämnar aldrig ut era uppgifter till annan part utan använder dessa endast för vår administration.

Vi odlar bland annat kryddgrönt, bladgrönsaker, lök, rotfrukter, potatis, bönor, ärtor, tomat, gurka, majs, squash, pumpa och flera olika sorters bladkål. Allt naturligtvis obesprutat och KRAV-certifierat. 2016 odlade vi mer än 200 olika arter och sorter av grönsaker och räknar med att även i fortsättningen ha ett av Skånes bredaste sortiment. Vi använder helst äldre och lite udda ”kultursorter” med mera smak och undviker nyare, högavkastande och ganska smaklösa ”industrisorter”.

Så här går det till för dig som medlem att köpa från våra odlingar:

• Vi börjar med att tillsammans gå igenom vad du som konsument kan förvänta dig av oss som odlare, och vi av dig som medlem. På så sätt minskar vi risken för olyckliga och förargliga missförstånd. Det blir exv uppehåll under säsongen och du ska också betrakta dig som ”medlem” och inte bara ”kund”. Du har alltså också ett ansvar samt är med och delar odlingsrisken 😉
• Av säsongens skörd, från maj till december, blir det cirka 20 leveranstillfällen. Du hämtar din färdigpackade andel på torsdagseftermiddagar efter 14 men före 18 i vårt kombinerade klubbhus/gårdsbutik på Fackklubbsvägen vid Nova.
• Din andel består vid varje leveranstillfälle av ca 5-15 olika typer av grönsaker beroende på skörd och säsong. Det kommer totalt under respektive årstid att finnas minst sju olika sorters grönsaker, och som mest 26 sorter, dvs en mycket variationsrik produktpalett.
• Vi har löpande kontakter med varandra via telefon och FB.
Mer information finner du på vår öppna Facebook-sida Värpinge Grön Gårdsbutik, där du också kan se bilder på de andelar som delats ut tidigare.

Det här är vi

Vår släkt har i många generationer odlat de bördiga markerna vid Värpinge by i västra Lund. Staden har sakta krupit närmare och plötsligt är vi sannolikt Lunds ”närmaste” gård.

På Rinnebäcks gård, väster om den berömda Rinnebäcksravinen, odlar vi många olika typer av grödor. Både konventionella grödor, som grönsaker, rotfrukter, bär och spannmål, och mer okonventionella som valnötter. Gården driver också en golfbana, vilken betas av får. I ravinen håller vi Herefordstutar; de är riktiga naturvårdare och blir så småningom efterfrågat ”naturbeteskött”.

Vår affärsidé är att ”ekonomiskt och ekologiskt uthålligt förvalta och förädla gården med ett stort mått av omtanke och socialt ansvar”. Vi gör varje år tre olika typer av bokslut; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi brinner för robust och decentraliserad matproduktion/-distribution.

Vår verksamhet heter Värpinge Grön CSA. Begreppet CSA är nytt i Sverige och betyder ”Community Supported Agriculture”. Vi brukar översätta det till ”Lokalt andelsjordbruk”. Konsumenten försäkrar sig genom förskottsbetalning om en överenskommen andel av gårdens skörd. Det innebär också att konsumenten knyter en tätare kontakt med oss som odlare och vi skapar bra förutsättningar för en nära och konstruktiv dialog. Exempelvis kan konsumenten/medlemmen påverka vad som odlas. Samtidigt skapas en ekonomisk trygghet för oss som odlare då vi vet att vi får avsättning för våra varor.

Vi har gått ett steg längre och bildat ett så kallat socialt företag; Värpinge Grön LivsCultur AB (svb), som driver vår CSA-verksamhet. (svb) står för ”särskild vinstutdelningsbegränsning” enligt kapitel 32 i skattelagstiftningen vilket innebär att i princip allt överskott ska återinvesteras i verksamheten och komma deltagare/anställda/brukare till del. Vi samarbetar bland annat med socialförvaltningen och Röda Korset och erbjuder arbetsintegrerande, språktränande och meningsfull sysselsättning genom odling, beredning och försäljning av närproducerade, ekologiska jordbruksprodukter av bästa tänkbara kvalitet.

Du hittar du oss i en lista över godkända sociala företag på www.sofisam.se där du kan läsa mer om arbetsintegrerande sociala företag.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Familjen Rasmusson med medarbetare

Besöksadress, utlämningsställe och gårdsbutik: Fackklubbsvägen 2, Lund
Postadress: Rinnebäcks gård, Värpinge, 227 63 Lund
Telefon gårdsbutik: 046-18 99 25
Telefon Håkan; 0705-189130
e-mail: hakan@varpinge.se
Hemsida: www.varpinge.se och www.varpingegolfbana.se
Sluten Facebook-grupp för CSA-medlemmar: Värpinge Grön CSA
Offentlig Facebooksida; Värpinge Grön Gårdsbutik