Scoring:

 • Spelaren är ansvarig för att föra sin egen score samt att vara markör för en annan spelare i bollen.
 • Score inlämning görs genom att läsa upp den egna scoren för scoremottagaren och markören intygar muntligen att scoren är korrekt.
 • Inga scorekort får bytas eller handhas mellan spelare. Scoremottagaren kommer inte heller ta emot några skrivna scorekort.
 • Efter avslutad tävlingsrond och inlämnad score lämnar man snarast möjligt tävlingsområdet, men övriga delar av banans träningsområdet (range, träningsgreener mm.) är öppna som vanligt och kan nyttjas.

Flaggor:

 • Flaggorna ska stanna kvar i hålen. Ingen plikt om man råkar vidröra flaggan.
 • Bollen tas lämpligen upp med handske på handen. Var försiktiga med hålkanterna när ni plockar upp bollen.

Bunkrar:

 • Släta ut sanden efter bästa förmåga med klubba eller fot efter att du slagit dig ur bunkern
 • En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Caddie:

 • Ej tillåtet.

Sjukdom:

 • Vid minsta tecken på sjukdom får spelaren ej genomföra tävlingen och ska snarast lämna tävlingsområdet. Detsamma gäller om deltagaren har sjuka familjemedlemmar.
 • Symtom som ej tillåts är sådana som är relaterade till Covid-19, bl.a. feber, hosta och andningssvårigheter.

Publik:

 • Ingen publik är tillåten under tävlingen

Prisutdelning:

 • Ingen gemensam prisutdelning
 • Priser hämtas i receptionen snarast möjligt efter det att resultatet meddelats elektroniskt på klubbens hemsida.

Håll avstånd

 • Till den/de som servar dig under tävlingen
 • Till dina medspelare

Övrigt

Styrelsen för Värpinge GK