Vi låter dig göra din start i Golfen på dina villkor,

Oavsett om du är med i en grupp eller vill ta ditt Gröna Kort i grupp blir din kostnad den samma: 1.995 / person.

Spel på bana ingår.. 2 rundor under Kursperioden dvs 4-5 veckor efter kursstart